12 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

هروئین و اختلال اضطراب

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: هروئین مخدری بسیار اعتیادآور است که سوء مصرف آن عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد که درمان اعتیاد، ترک هروئین و رفع این عوارض نیازمند درمان بستری در کلینیک ترک اعتیاد شبانه روزی طلوعی دوباره […]
10 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

کوکائین و نوسانات خلقی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سوء مصرف کوکائین، عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد که در مقاله کوکائین چیست؟ به توضیح مفصل آن پرداخته ایم. اما از انجایی که وابستگی به کوکائین، روانی و جسمانی است درمان و ترک کوکائین، نیازمند […]
9 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

کوکائین و اختلال خواب

یکی از عوارض جانبی رایج سوء مصرف کوکائین، ایجاد اختلال در خواب است. متاسفانه، اختلال در خواب ممکن است ماه ها پس از قطع مصرف کوکائین نیز ادامه داشته باشد. تحقیقات مختلف نشان داده است که مصرف کوکائین، عادات خواب را تحت تأثیر قرار می دهد و به طور ویژه […]
8 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف الکل و از دست دادن حافظه

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: الکل، بطور قابل توجهی عملکرد مغز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما دقیقا چه ارتباطی بین مصرف الکل و از دست دادن حافظه، کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد؟ و آیا مصرف الکل باعث از دست دادن […]
7 تیر 1400
الکل و ناپروکسن

عوارض مصرف همزمان الکل و ناپروکسن

سوء مصرف الکل، عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد اما یکی از متداول‌ترین سوالات از مشاورین مرکز ترک الکل طلوعی دوباره، در خصوص عوارض مصرف همزمان الکل و ناپروکسن می‌باشد که در این مطلب به بررسی کامل این موضوع پرداخته‌ایم. ناپروکسن یک داروی مسکن است […]
6 تیر 1400
مرکز ترک اعتیاد

اختلال مصرف الکل

اختلال مصرف الکل یک مسئله گسترده‌ و شناخته‌شده در جامعه‌ها است که تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد و جامعه دارد. این اختلال، با وجود مشکلات جسمی و روانی خود، می‌تواند به صورت ناشناخته و تدریجی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار داده و روندی پیش بینی نشده را برای افراد […]