آزمایش اعتیاد به کوکائین

8 خرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

کوکائین چه مدت در بدن باقی می ماند؟

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: کوکائین محرکی بسیار اعتیاد آور است که سوء مصرف ان علاوه بر اعتیاد عوارض جسمانی و روانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد که در این مقاله، مروری بر مدت زمان ماندگاری کوکائین در مو، ادرار و بزاق و […]