آنچه کوکایین بر بدن انسان می‌آورد

1 شهریور 1400
کلینیک ترک اعتیاد

سوراخ شدن بینی با مصرف کوکائین

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سوراخ شدن بینی، یکی از عوارض جدی ناشی از مصرف طولانی مدت کوکائین است که در این مقاله به بررسی سوراخ شدن بینی با مصرف کوکائین و نحوه جلوگیری از ایجاد تغییر شکل را خواهیم آموخت. کوکائین با کاهش جریان […]
4 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کوکائین و خونریزی بینی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: مصرف کوکائین از طریق استنشاق ممکن است باعث ایجاد مشکلات مرتبط با بینی مانند آسیب جسمی دائمی یا خونریزی بینی شود. در این مقاله تصمیم داریم در مورد علت خونریزی بینی که ناشی از استنشاق کوکائین است بیشتر توضیح دهیم، […]