آنچه کوکایین بر بدن انسان می‌آورد

1 شهریور 1400
کلینیک ترک اعتیاد

سوراخ شدن بینی با مصرف کوکائین

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سوراخ شدن بینی، یکی از عوارض جدی ناشی از مصرف طولانی مدت کوکائین است که در این مقاله به بررسی سوراخ شدن بینی با مصرف کوکائین و نحوه جلوگیری از ایجاد تغییر شکل را خواهیم آموخت. کوکائین با کاهش جریان […]