اثرات و عوارض جانبی مصرف مواد مخدر بر اختلال تبدیلی

18 آبان 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال تبدیلی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اگرچه رابطه بین اختلال تبدیلی و سوء مصرف مواد هنوز مبهم است، برخی از مطالعات نشان می دهد که این دو اختلال بیشتر از حد تصور بطور همزمان رخ می دهد. اختلال تبدیلی یک اختلال روانی است. بر اساس گزارش […]