اثرات کوتاه مدت کوکائین بر اختلال نعوظ

11 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کوکائین و اختلال نعوظ

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سوء مصرف کوکائین، عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد و در این مقاله به بررسی مصرف کوکائین و اختلال نعوظ خواهیم پرداخت. برخی از افراد برای افزایش لذت در هنگام رابطه جنسی کوکائین مصرف می […]