اختلال بیش فعالی – کم توجهی چیست؟

10 مهر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال بیش فعالی – کم توجهی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اختلال بیش فعالی – کم توجهی (ADHD)، یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که بیشتر در نوجوانان دیده می شود و در عملکرد روزانه آنها در خانه، مدرسه، محل کار و موقعیت های اجتماعی اختلال ایجاد می کند و […]