ارتباط بیش فعالی و اعتیاد چیست؟

13 مهر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

ارتباط اختلال بیش فعالی و اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: در مقاله قبلی به بررسی اختلال بیش فعالی-کم توجهی پرداختیم اما یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده است نشان می دهد که تقریباً ۱۵ درصد از افراد بزرگسالی که با اختلال بیش فعالی دست و پنجه نرم می کنند در سال […]