14 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر هروئین بر جامعه

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: متاسفانه مصرف هروئین روز به روز در حال افزایش است و برای افراد بسیار مهم است که از علائم سوء مصرف مواد مخدر و تأثیرات این مواد مخدر بر زندگی و جامعه آگاهی داشته باشند به همین جهت در این […]