30 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اوردوز با هروئین

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: مصرف مواد مخدر هروئین، احتمال اوردوز را افزایش خواهد داد. با آگاهی از علاٸم اوردوز که در حال روی دادن است و به سرعت عمل کردن، ممکن است بتوان جان فرد را نجات داد. اوردوز با هروئین ممکن است کشنده […]
18 دی 1399
مرکز ترک اعتیاد

هروئین چیست؟

هروئین چیست؟ هروئین ابتدا در سال ۱۸۷۴ در  انگلستان ساخته شد و در سال ۱۸۹۰ به عنوان یک دارو معرفی و مورد استفاده پزشکی قرار گرفت که با مشخص شدن خاصیت اعتیادزایی و ایجاد وابستگی بالای آن مصارف پزشکی و تولیدقانونی آن قطع شد و دولت ها با راه اندازی […]
13 آذر 1399

ترک هروئین

هروئین چیست؟ هروئین مخدری افیونی همچون مرفین، کدئین و تریاک می باشد ولی قدرت اعتیادآوری و عملکرد آن بسیار سریعتر از سایر مخدرهای هم گروه خود می باشد. هروئین که یک پودر تلخ مزه و بسیار نرم با رنگ سفید می باشد بعد از مصرف به سرعت به صورت متراکم […]