17 مهر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال بدشکلی بدن چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اختلال بدشکلی بدن (BDD)، که به نام دیسمورفی بدن، اختلال BDD نیز شناخته می شود، یک اختلال روانی است که در آن افراد در واکنش نسبت به نقایص جسمی احتمالی دچار پریشانی شدید می شوند و ابتلا به آن می […]