درمان سرگیجه ناشی از مصرف کوکائین

21 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کوکائین و سرگیجه

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سرگیجه، یکی از عوارض جانبی مصرف بیش از حد کوکائین است. برای جلوگیری از سرگیجه ناشی از مصرف کوکائین، بهترین راهکار این است که مصرف کوکائین را متوقف کنید. که در این مقاله به بررسی رابطه مصرف کوکائین و سرگیجه […]