درمان کهیر ناشی از مصرف الکل

8 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف الکل و ایجاد کهیر

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: برخی مطالعات نشان می دهد که مصرف الکل ممکن است باعث واکنش های آلرژیک مانند کهیر شود. اگر پس از نوشیدن الکل واکنش نامطلوبی را تجربه کرده اید، ممکن است این سوال در ذهن شما بوجود آید که “آیا مصرف […]