رابطه اختلال هم وابستگی و مصرف مواد

13 آذر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال هم وابستگی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: رابطه اختلال هم وابستگی و اعتیاد معمولاً ارتباط تنگاتنگی با هم دارند زیرا فرد مبتلا به اختلال هم وابستگی تلاش می کند تا به منظور حمایت از فرد مورد علاقه خود، اعتیاد او را مورد حمایت قرار دهد. هم وابستگی، […]