رابطه اعتیاد و اختلال شخصیت دوری گزین

11 دی 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال شخصیت دوری گزین

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سوء مصرف مواد مخدر و اختلال شخصیت اجتنابی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ در این مقاله به بررسی رابطه اعتیاد و اختلال شخصیت دوری گزین و گزینه های درمانی موثر برای هر دو اختلال خواهیم پرداخت. فردی که مبتلا به […]