رفتارهای تکراری متمرکز بدن

1 آبان 1400
اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن (BFRBs) اقدامات غیر عمدی مضری هستند که فرد به بدن خود می رساند، از جمله کندن پوست لب یا جویدن ناخن ها که در این مقاله به بررسی اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن خواهیم […]