7 اردیبهشت 1400
علائم اعتیاد به متادون

علائم اعتیاد به متادون

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: بسیاری از مردم در ایالات متحده آمریکا از شنیدن خبر اپیدمی مواد مخدر همچون متادون، تریاک یا هروئین شگفت زده نمی شوند، به دلیل اینکه افراد از شهرهای بزرگ تا کوچک و حتی مناطق روستایی و دور افتاده به مصرف […]