16 دی 1399
فنتانیل

فنتانیل چیست؟

فنتانیل چیست؟ فنتانیل نوعی مسکن از خانواده مخدرها می باشد و شباهت ساختاری زیادی به متادون دارد و در پزشکی از آن به برای تسکین دردهای شدید استفاده می شود اما از آنجایی که قدرت اعتیادآوری این مخدر بسیار بالا است معمولا در مراحل پایانی و یا پیشرفته سرطان تجویز […]
13 آذر 1399

ترک فنتانیل

فنتانیل چیست؟ فنتانیل، مسکن قوی از خانواده مخدرها می باشد و در موارد محدود برای تسکین دردهای شدید توسط پزشک برای بیمار تجویز می شود. فنتانیل شباهت ساختاری زیادی به متادون دارد و عمده کاربرد پزشکی آن برای تسکین درد بیماران سرطان پیشرفته می باشد. فنتانیل برای مصارف پزشکی در […]