علائم و نشانه های مصرف تریاک

12 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

علائم اعتیاد به تریاک

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: در موارد حاد، مصرف تریاک و مشتقات آن ممکن است منجر به اوردوز یا مرگ شود. برای جلوگیری از پیامدهای زیانبار مواد مخدر و افیونی، آگاهی از خطرات این داروها و نحوه درمان در صورت ابتلا به اعتیاد به تریاک […]