عوارض مصرف آلپرازولام در زمان بارداری

21 اردیبهشت 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف آلپرازولام در زمان بارداری و شیردهی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: آلپرازولام، دارویی آرامبخش از خانواده بنزودیازپین ها می باشد که درشرایط خاص توسط پزشک برای بیماران تجویز می شود اما سوء مصرف یا مصرف خودسرانه این دارو عوارض متعددی به همراه دارد که افسردگی یکی از اصلی ترین این عوارض […]