عوارض مصرف طولانی مدت کوکائین

25 تیر 1400
مرکز ترک اعتیاد

عوارض مصرف کوکائین

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: کوکائین یک داروی اعتیاد آور است که توانایی آسیب رساندن به سیستم قلبی عروقی و تنفسی را دارد و منجر به پیامدهایی چون حمله قلبی و ذات الریه خواهد شد. بیمارانی که تصمیم به ترک کوکائین می گیرند اغلب تحت […]