قرص متادون چند روز در بدن میماند؟

17 فروردین 1400
کلینیک ترک اعتیاد

متادون چه مدت در بدن می ماند؟

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: متادون بسته به مقدار مصرف، می تواند به مدت ۸ الی ۵۹ ساعت در بدن مصرف کننده باقی بماند همچنین مدت زمانی که مصرف متادون در آزمایشات قابل تشخیص می باشد بسته به نوع آزمایش متفاوت می باشد و در […]