مصرف کوکائین در زمان شیردهی

22 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کوکائین در زمان شیردهی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: مصرف کوکائین هنگام شیردهی ممکن است عواقب خطرناکی برای نوزادان به همراه داشته باشد، از جمله فشار خون بالا، ضربان شدید قلب، تشنج یا حتی اوردوز. تغذیه با شیر مادر باعث افزایش طول عمر نوزاد، افزایش عملکرد شناختی مادام العمر […]