مصرف کوکائین و اعتیاد به ورزش

30 خرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه مصرف کوکائین و اعتیاد به ورزش

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سوء مصرف کوکائین، عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کنندگان به همراه دارد که در مقاله کوکائین چیست؟ به بررسی کامل آنها پرداخته ایم. اما اعتیاد به کوکائین می تواند باعث بروز اختلالات روانی و اعتیادهای رفتاری در مصرف کننده […]