نحوه ایجاد سنگ کلیه با مصرف کوکائین

27 تیر 1400
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کوکائین و سنگ کلیه

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: مصرف کوکائین به عنوان سمی برای کلیه های فرد به شمار می رود. در این مقاله خواهید آموخت که آیا مصرف کوکائین باعث ایجاد سنگ کلیه می شود یا خیر و چگونه می توان علائم و نشانه های وجود سنگ […]