نظرات مردم در مورد قرص ب2

17 دی 1399
کلینیک ترک اعتیاد

قرص ب۲ چیست؟

ب۲ چیست؟ ب۲ یا بوپرنورفین مخدری نیمه صنعتی مشتق شده از تبائین است که تبائین خود از خشخاش بدست می آید و مسکن قوی و ضد دردی است که متاسفانه در برخی از مراکز ترک اعتیاد از آن برای درمان اعتیاد استفاده می شود اما در این خصوص باید بدانید […]
13 آذر 1399

ترک قرص ب۲

قرص ب۲ چیست؟ ب ۲ یا بوپرنورفین شبه مخدری نیمه صنعتی، مسکن قوی و ضد دردی است که در موارد محدود جهت کنترل دردهای شدید توسط پزشک برای بیماران تجویز می شود. اما از آنجایی که ب۲ بسیار اعتیاد آور است هرگونه سوء مصرف یا مصرف خارج از دستور پزشک […]