30 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اعتیاد به دوپامین

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: هر یک از احساسات ما، یک ماده شیمیایی در مغز دارد که در پشت صحنه کار می کند تا به این موضوع اشاره داشته باشد که پاداش آن دوپامین است. بیشتر اوقات، هنگامی که فرد مبتلا به اختلال در مصرف […]