17 دی 1399
کلونازپام چیست؟

کلونازپام چیست؟

کلونازپام چیست؟ کلونازپام که از خانواده ی بنزودیازپین ها می باشد دارویی ضد اضطراب و تشنج می باشد و به منظور جلوگیری از بروز تشنج توسط پزشک تجویز می شود، از همین رو کلونازپام خاصیت آرامبخشی دارد و همانند هروئین باعث تحریک سیستم عصبی مصرف کننده می شود. از دیگر […]
13 آذر 1399

ترک کلونازپام

کلونازپام چیست؟ کلونازپام دارویی ضد اضطراب و تشنج می باشد و به دلیل خاصیت آرامبخشی که دارد توسط پزشک برای برخی از بیماران شوک و تشنج ناشی از اضطراب و استرس و حملات پانیک تجویز می شود. مکانیزم عملکرد کلونازپام همانند هروئین تحریک سیستم عصبی مصرف کننده می باشد، در […]