کوکائین چه مدت در بدن باقی می ماند؟

8 خرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

کوکائین چه مدت در بدن باقی می ماند؟

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: کوکائین محرکی بسیار اعتیاد آور است که سوء مصرف ان علاوه بر اعتیاد عوارض جسمانی و روانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد که در این مقاله، مروری بر مدت زمان ماندگاری کوکائین در مو، ادرار و بزاق و […]
18 دی 1399
کلینیک ترک اعتیاد

کوکائین چیست؟

کوکائین چیست؟ کوکائین محرکی بسیار اعتیادآور است که از سال ۱۸۸۰ مورد مصرف بومیان قرار می گرفته است. منبع اصلی تهیه کوکائین گیاه کوکا که در کوه های آند واقع شده در آمریکای جنوبی کشت می شود و بومیان از آن برای کنترل گرسنگی و افزایش تحمل استفاده می کردند. […]