تصاویر کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره

کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی طلوعی دوباره با کلیه امکانات تفریحی، رفاهی و بیمارستانی و اتاق بستری خصوصی، Vip، دو تخته و سه تخته