21 اردیبهشت 1399
مرکز ترک اعتیاد

عوارض مصرف مواد مخدر در زمان بارداری

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: مبحث اعتیاد در بارداری جزو چالش هایی است که همیشه مورد تحقیق پروهشگران حوزه سلامت بوده است. متاسفانه از هر چند نفر مصرف کننده مواد مخدر، یک نفر از جنس مونث است. نسبت آن تقریبا ۱ به ۱۰ است. اینکه […]
25 اردیبهشت 1399
کلینیک ترک اعتیاد

اعتیاد کودکان یک آسیب اجتماعی

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اعتیاد کودکان در کشور ما یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی است که می تواند ناشی اختلاف طبقاتی و محرومیت باشد. درباره این فاجعه ی انسانی هیچ کسی نمی تواند بی اعتنا باشد. موضوعی که بسیار دردآور است، بی اطلاعی […]
28 اردیبهشت 1399
مرکز ترک اعتیاد

تاثیر رفتار مناسب با معتاد در درمان

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: شیوه رفتار مناسب با معتاد یکی از مسائلی است که بسیاری از بخش های مختلف جامعه را درگیر خود کرده است. همانطور که می دانید اعتیاد، بخش های مختلف زندگی فرد بیمار را تحت شعاع قرار می دهد فضای کار، […]
31 اردیبهشت 1399
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر مواد روانگردان بر اعصاب و روان

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: تاثیر مواد مخدر بر اعصاب، موضوعی است که تا به حال درباره آن اطلاع رسانی کمی نشده است. همانطور که در بسیاری از رسانه های پزشکی و سلامت بیان شده است وابستگی به مواد مخدر باعث ایجاد و یا تشدید […]
31 اردیبهشت 1399
مرکز ترک اعتیاد

مبارزه با اعتیاد طبق یک تحقیق در سوئیس

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: درباره مبارزه با اعتیاد داستان ها و صحبت های فراوانی شنیده اید طبق یک تحقیق جامع و کلی در کشور سوئیس انجام شد، برخی از محققین آنها بر این باورند که مواد مخدر به مانند کوه یخ است. اگر همان […]
7 خرداد 1399
کلینیک ترک اعتیاد

تحریک عمقی مغز، روش نوین درمان اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: روش های نوین درمان اعتیاد روز به روز در حال پشرفت است. ترک اعتیاد مساله ای است که هم سخت است و هم آسان سختی این اقدام از آن جهت است که باید تمامی شرایط بیمار مد نظر قرار گرفته […]