16 بهمن 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال تنگنا هراسی چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اختلال تنگنا هراسی، یک اختلال اضطرابی است که شامل ترس غیرمنطقی از فضاهای کوچک، تنگ و بدون مکانیسم فرار است. افراد مبتلا به اختلال تنگنا هراسی ممکن است به هر قیمتی از ورود به فضاهای کوچک و تنگ اجتناب کنند […]
9 بهمن 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال بی اشتهایی

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: افرادی که با اختلال بی اشتهایی دست و پنجه نرم می کنند ممکن است به منظور سرکوب اشتها و کاهش وزن، به مصرف مواد مخدر یا الکل روی آورند. با این وجود، این رفتارها عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت. […]
2 بهمن 1400
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال بی اشتهایی چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: بی اشتهایی معمولا با وزن کم بدن، تصویر ناخوشایند کج و معوج از بدن و ترس وسواسی از افزایش وزن تشخیص داده می شود. بی اشتهایی، یک اختلال روانی است که ممکن است زندگی فرد را در خانه، محل کار […]
25 دی 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال اوتیسم

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: آیا افراد مبتلا به اوتیسم بیشتر اوقات با سوء مصرف مواد دست و پنجه نرم می کنند و در این مقاله به بررسی رابطه اعتیاد و اختلال اوتیسم خواهیم پرداخت. آیا افراد مبتلا به اوتیسم بیشتر از حد متوسط ​​در […]
18 دی 1400
اختلال اوتیسم چیست؟

اختلال اوتیسم چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اختلال طیف اوتیسم یک اختلال رشدی است که بر رفتار و ارتباط فرد با دنیای خارج تأثیر می گذارد و در این مقاله به بررسی و معرفی اختلال اوتیسم چیست؟ خواهیم پرداخت. اختلال طیف اوتیسم در خردسالی شروع می شود، […]
11 دی 1400
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال شخصیت دوری گزین

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: سوء مصرف مواد مخدر و اختلال شخصیت اجتنابی چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ در این مقاله به بررسی رابطه اعتیاد و اختلال شخصیت دوری گزین و گزینه های درمانی موثر برای هر دو اختلال خواهیم پرداخت. فردی که مبتلا به […]