12 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد

علائم اعتیاد به تریاک

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: در موارد حاد، مصرف تریاک و مشتقات آن ممکن است منجر به اوردوز یا مرگ شود. برای جلوگیری از پیامدهای زیانبار مواد مخدر و افیونی، آگاهی از خطرات این داروها و نحوه درمان در صورت ابتلا به اعتیاد به تریاک […]
26 فروردین 1400
کلینیک ترک اعتیاد

ترک تریاک چند روز طول می کشد؟

ترک تریاک به روش سم زدایی تدریجی اتفاقی که می افتد این است که پزشک وضعیت شما را بررسی کرده و سپس الگویی برای ترک تریاک تعیین می کند. بر اساس این الگو، داروهایی برایتان تجویز می شود. در نهایت شما مصرف تریاک را به کل قطع کرده و تحت […]
5 اسفند 1399
کلینیک ترک اعتیاد

بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد

جدیدترین داروی ترک اعتیاد یکی از باورهای اشتباه در میان مردم در خصوص شبه مخدرهایی همچون متادون، قرص b2 و شربت اپیوم این است که گمان می کنند مخدر های گفته شده از داروهای ترک اعتیاد می باشند. در این باره ضروری است که بدانید، مصرف این شبه مخدرها نه […]