25 اردیبهشت 1399
کلینیک ترک اعتیاد

اعتیاد کودکان یک آسیب اجتماعی

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اعتیاد کودکان در کشور ما یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی است که می تواند ناشی اختلاف طبقاتی و محرومیت باشد. درباره این فاجعه ی انسانی هیچ کسی نمی تواند بی اعتنا باشد. موضوعی که بسیار دردآور است، بی اطلاعی […]
21 اردیبهشت 1399
مرکز ترک اعتیاد

عوارض مصرف مواد مخدر در زمان بارداری

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: مبحث اعتیاد در بارداری جزو چالش هایی است که همیشه مورد تحقیق پروهشگران حوزه سلامت بوده است. متاسفانه از هر چند نفر مصرف کننده مواد مخدر، یک نفر از جنس مونث است. نسبت آن تقریبا ۱ به ۱۰ است. اینکه […]