28 اردیبهشت 1399
مرکز ترک اعتیاد

تاثیر رفتار مناسب با معتاد در درمان

شیوه رفتار مناسب با معتاد یکی از مسائلی است که بسیاری از بخش های مختلف جامعه را درگیر خود کرده است. همانطور که می دانید اعتیاد، بخش های مختلف زندگی فرد بیمار را تحت شعاع قرار می دهد فضای کار، فضای خانواده، فضای دوستان و امثالهم همگی موقعیت هایی است […]
25 اردیبهشت 1399
کلینیک ترک اعتیاد

اعتیاد کودکان یک آسیب اجتماعی

 اعتیاد کودکان در کشور ما یکی از آسیب های بزرگ اجتماعی است که می تواند ناشی اختلاف طبقاتی و محرومیت باشد. درباره این فاجعه ی انسانی هیچ کسی نمی تواند بی اعتنا باشد. موضوعی که بسیار دردآور است، بی اطلاعی ما و نهادهای تاثیرگذار درباره گسترش این معضل خانمان سوز […]
21 اردیبهشت 1399
مرکز ترک اعتیاد

عوارض مصرف مواد مخدر در زمان بارداری

 مبحث اعتیاد در بارداری جزو چالش هایی است که همیشه مورد تحقیق پروهشگران حوزه سلامت بوده است. متاسفانه از هر چند نفر مصرف کننده مواد مخدر، یک نفر از جنس مونث است. نسبت آن تقریبا ۱ به ۱۰ است. اینکه گرایش دختران نسل جدید نسبت به مواد مخدر، خصوصاً مواد […]