31 خرداد 1399
کلینیک ترک اعتیاد

درمان مشکلات جنسی اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: درمان مشکلات جنسی اعتیاد همیشه یکی از معضلات بسیاری از بیماران در زمان ترک است این مساله نشات گرفته از یک باور اشتباه در میان مردم است اینکه مصرف مواد مخدر باعث تقویت قوای جنسی می‌شود مدت زیادی است در […]
30 خرداد 1399
کلینیک ترک اعتیاد

اعتیاد چیست؟

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: اعتیاد به موادی مانند هروئین، کوکائین، نیکوتین یا الکل عبارت از الگوی رفتاری پاتولوژیک ناشی از مصرف مواد، بدون توانایی کنترل میل به مصرف و بدون توجه به عواقب منفی آن شناخته می شود بر اساس کتاب جامع طبقه بندی […]
28 خرداد 1399
مرکز ترک اعتیاد

راه های جامعه شناسی مقابله با اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: تفاوت در راههای مقابله با معضل اعتیاد و پخش مواد مخدر در هر جامعه یکی مباحث اساسی حوزه سلامت و همچنین جامعه شناسی است. در ۵۰ سال اخیر جامعه بین المللی در تلاش بوده است که در واقع یک جنگ […]
25 خرداد 1399
مرکز ترک اعتیاد

آیا پیشگیری از کرونا با اعتیاد امکان پذیر است؟

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: پیشگیری از کرونا این روزها تنها دغدغه مردم جهان است امروزه در شرایطی از حیات قرار داریم که شیوه زندگی همه ما دستخوش تغییرات اساسی شده است تغییراتی که هیچوقت انتظار آن را نداشتیم یکباره بسیاری از مردم عزیزانشان را […]
21 خرداد 1399
مرکز ترک اعتیاد

ایجاد انگیزه ترک اعتیاد در بیمار

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: انگیزه ترک اعتیاد در فرد معتاد به عوامل بسیاری بستگی دارد ولی برای این منظور تکنیک های مشخص و قالبی را نمی توان پیشنهاد کرد، در واقع درمانگر و یا کسی که قصد کمک به وی را دارد باید یک […]
14 خرداد 1399
مرکز ترک اعتیاد

تاثیر باورهای غلط بر فرایند ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره، کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره: باورهای غلط بیماران اعتیاد یکی از نقاط چالش برانگیز درمان آنهاست. ترک اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلاتی است که حتماً باید با نظارت و کمک دیگران باشد. اما این دیگران چه کسانی هستند؟ و چگونه می توانند در […]