اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

کلینیک ترک اعتیاد
رابطه اعتیاد و اختلال دوقطبی
1 آبان 1400
کلینیک ترک اعتیاد
رابطه اعتیاد و اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن
1 آبان 1400
نمایش همه
اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

۳٫۳
(۳)

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن (BFRBs) اقدامات غیر عمدی مضری هستند که فرد به بدن خود می رساند، از جمله کندن پوست لب یا جویدن ناخن ها که در این مقاله به بررسی اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن خواهیم پرداخت.

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن (BFRBS) گروهی از اختلالات روانی هستند که باعث می شود افراد به اجبار شروع به جویدن ناخن، کندن و خراشیدن پوست و کشیدن مو کنند. اگرچه برخی از افراد مبتلا به اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن (BFRBS) نسبت به رفتارهای خود آگاهی و بینش دارند، اما سایر افراد آنها را به صورت خودکار و غیر ارادی انجام می دهند.

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن، اغلب با اختلالات مانند اضطراب یا سوء مصرف مواد مرتبط هستند. درمان برای افراد مبتلا به این نوع اختلال بسیار ضروری است، اما بسیاری از افراد، شواهد این اقدامات مضر را پنهان می کنند و برای درخواست کمک مشکل دارند.

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن، رفتارهای ناخواسته مضری هستند که ممکن است به بدن فرد آسیب برسانند. افرادی که به این نوع اختلال مبتلا می شوند تمایل شدیدی به انجام این رفتارها احساس می کنند. نمونه هایی از این رفتارها شامل کشیدن مو، کندن پوست و جویدن ناخن است.

از آنجا که این رفتارها باعث آسیب جسمی به بافت ها می شود، ممکن است باعث ایجاد تغییر در بافت و ظاهر بافت ها شود. این تغییرات ایجاد شده در ظاهر فرد ممکن است در ادامه این اختلال، تمایل به کندن یا خراش دادن پوست را تقویت کند. هنگامی که فردی این گونه رفتارها را انجام می دهد، به مدت کوتاهی احساس آرامش یا لذت می کند. این گونه رفتارها اغلب به عنوان روشی برای مقابله با مشکلات عاطفی انجام می شود. با این وجود، افراد همچنین ممکن است نسبت به رفتارهای خود احساس ناراحتی و شرمندگی کنند.

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن بیشتر به مو، پوست، ناخن و دهان معطوف می شود. برخی از افراد همزمان با بیش از یک اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن دست و پنجه نرم می کنند. شدت این رفتارها ممکن است از خفیف تا مخرب متغیر باشد. افراد مبتلا به اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن، تلاش می کنند تا رفتارشان از دید دیگران پنهان بماند.

تریکوتیلومانیا (کشیدن مو)

تریکوتیلومانیا یک اختلال کشیدن مو است. فرد مبتلا به این اختلال، موهای قسمت های مختلف بدن خود را می کشد. موها بیشتر از نواحی پوست سر، مژه ها و ابرو کشیده می شوند. این رفتار به طور کلی در زنان بیشتر از مردان رایج است.

اختلال در اماتولومینیا (کندن پوست)

این اختلال بیشتر به عنوان اختلال کندن پوست شناخته می شود. اختلال دراماتولومینیا با تمایل تقریباً غیرقابل کنترل برای کندن پوست فرد تعریف می شود. فرد ممکن است تمایل به کندن پوست سخت شده اطراف ناخن، نقاط دردناک، زخم و برجستگی های روی پوست داشته باشد. این رفتار ممکن است منجر به ایجاد زخم شود و کل بدن دردناک شود.

اختلال اونیکو تیلو مانیا (کندن ناخن)

اونیکو تیلومانیا، یک اختلال وسواس اجباری در کندن ناخن است. علائم اونیکوتیلومانیا شامل تمایل شدید به کندن، پاره کردن پوست و کندن ناخن های دست و پا است. کندن پوست و ناخن ممکن است با انگشتان یا ابزار انجام شود. گاهی اوقات ممکن است فرد هنگام کندن پوست ناخن، آن را به طور کامل پاره کند.

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

اونیکوفاژی (جویدن ناخن)

اونیکوفاژی یک اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن است که با اجبار برای جویدن ناخن انگشتان دست و پا تشخیص داده می شود. این رفتار به قدری شدید انجام می شود که جویدن برای ناخن ها و پوست اطراف آن مضر می شود. برخی افراد تمایل زیادی به جویدن و کندن ناخن های خود دارند.

درماتو فاژیا (درماتو فاژیا)

درماتوفاژی یک واژه یونانی است که به معنی “خوردن پوست” است. افراد مبتلا به این اختلال تمایل شدیدی به جویدن پوست دست ها و انگشتان دست خود دارند. این رفتار ممکن است منجر به خونریزی و عفونت شود.

گاز گرفتن لب (کراتوز لب گزیدگی)

اختلال گاز گرفتن لب ممکن است منجر به آسیب بافت های لب شده و باعث کراتوز لب گزیدگی شود. کراتوزیس یک قسمت سفت شده بافت لب یا دهان است که شبیه به پینه روی پوست است. گاز گرفتن مکرر لب ممکن است باعث خونریزی، زخم و التهاب شود.

گاز گرفتن گونه (کراتوز گونه)

اختلال گاز گرفتن گونه مانند گاز گرفتن مزمن لب است. افراد مبتلا به این عارضه تمایل اجباری شدیدی به گاز گرفتن و جویدن قسمت داخلی گونه خود را دارند. جویدن تهاجمی مکرر ممکن است باعث زخم، پارگی و حتی کراتوز گونه شود.

جویدن زبان

فرد مبتلا به اختلال جویدن زبان، تمایل زیادی به جویدن زبان خود در امتداد پهلوها دارد. هنگامی که تورم و زخم ایجاد می شود، این تغییرات باعث می شود فرد تمایل بیشتری به جویدن آن داشته باشد.

چه عواملی باعث ایجاد اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن می شود؟

از آنجا که تحقیقات بسیار کمی در مورد اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن انجام شده است، علت این اختلال در حال حاضر به طور کامل شناسایی نشده است. با این وجود، این اختلال اغلب با سایر اختلالات روانی، از جمله کنترل ضربه، اضطراب و وسواس اجباری، روی می دهند. با این وجود، تصور نمی شود که این اختلالات باعث ایجاد رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن شوند، ولی ممکن است همزمان با آنها ایجاد شوند.

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بدن

تشخیص اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن به خوبی درک نشده و به همین دلیل اغلب به اشتباه تشخیص داده می شود. برخی افراد ممکن است این رفتارهای تکراری را به عنوان عادات بد تلقی کنند. متخصصان پزشکی ممکن است تصور کنند که این رفتارهای تکراری علائم اختلال وسواس اجباری است (OCD). یک متخصص بهداشت روانی ممکن است این تجربه را نداشته باشد که فرق رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن را از وسواس اجباری تشخیص دهد. اختلالات رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن، همه به عنوان وسواس و اختلالات مرتبط طبقه بندی می شوند. با این وجود، این اختلال یک موضوع گسترده است. وسواس اجباری به رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن مربوط است اما با آن فرق دارد.

رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن نیز با رفتارهای خودآزاری عمدی متفاوت است. افرادی که به رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن ادامه می دهند، به دنبال لذت یا آرامش هستند. در این مرحله آسیب جسمی وارد شده به اعضای بدن در نظر گرفته نمی شود.

رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن و اختلالات همزمان

بسیاری از افراد فقط با یک اختلال رفتاری تکراری متمرکز بر بدن دست و پنجه نرم می کنند. با این وجود، داشتن یک اختلال احتمال ابتلا به بیماری دوم را افزایش می دهد. احتمال ابتلا به اختلال خلقی یا اضطرابی در فردی که با اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن دست و پنجه نرم می کند نیز زیاد است.

بر طبق مطالعات انجام شده، افرادی که با بیش از یک اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن دست و پنجه نرم می کنند، علائم و اختلال شدیدتری نسبت به افرادی که فقط با یک اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن دست و پنجه نرم می کنند، داشتند. افرادی که با بیش از یک اختلال BFRB دست و پنجه نرم می کنن، معمولا به میزان بالایی احساس ناراحتی می کنند. به دلیل این ناراحتی، افراد مبتلا به این اختلال نیاز به ارزیابی و حمایت دقیق دارند.

درمان اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

درمان اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

درمان اختلال رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن

میزان موفقیت در درمان اختلال رفتاری تکراری متمرکز بر بدن، پایین یا نامنسجم و بی ثبات است. میزان موفقیت کم در درمان این اختلال ممکن است به دلیل تشخیص اشتباه باشد. سایر نتایج ضعیف احتمالاً به دلیل فقدان تحقیقات لازم و کافی در این زمینه است. درمانگران اغلب با استفاده از روشهای درمانی که برای اضطراب یا اختلالات اجباری به کار برده می شود، به افراد مبتلا به این اختلال کمک می کنند.

دلایل و حساسیت های هر فرد برای انجام رفتار های او متفاوت است. هنگامی که یک متخصص بهداشت روان درمان فردی را ارائه می دهد، احتمال موفقیت در درمان بیشتر خواهد شد. با این حال، با تحقیقات کم برای حمایت از تلاش های آنها، متخصصان الگوهای بسیار کمی برای درمان موثر دارند. وقتی رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن، بهتر تشخیص داده شوند، درمانها ممکن است هدفمندتر و موثرتر واقع شوند.

در برخی موارد، رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن ممکن است ناشی از اختلالات روانی همزمان مانند مصرف مواد باشند. با رسیدگی به تمام اختلالات همزمان، مراجعه کنندگان به احتمال زیاد نتایج درمانی موفقیت آمیزی را تجربه خواهند کرد.

سخن پایانی

روانپزشک متخصص و تیم روانشناسی کلینیک ترک اعتیاد طلوع، به عنوان بهترین کلینیک ترک اعتیاد تهران تجربه و تخصص لازم برای درمان اختلالات روانی و اختلالات همزمان سوء مصرف مواد مخدر را دارند. کارشناسان و متخصصان مجرب و آموزش دیده ما به طور شبانه روزی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند. همین امروز با یکی از کارشناسان ما در مرکز ترک اعتیاد طلوع تماس بگیرید تا در مورد برنامه های درمانی ما برای اختلال رفتار های تکراری متمرکز بر بدن و اختلال همزمان مصرف مواد مخدر اطلاعات بیشتری کسب کنید.

به این مطلب چه امتیازی میدهید؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رای شما ثبت شود

میانگین آرا ۳٫۳ / ۵٫ شمارش آرا: ۳

رایی یافت نشد. اولین نفری باشید که رای میدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =