بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد
لورازپام چیست؟
5 اسفند 1399
برای ترک اعتیاد چه بخوریم؟
در زمان ترک اعتیاد چه غذایی بخوریم؟
5 اسفند 1399
۰
(۰)

جدیدترین داروی ترک اعتیاد

یکی از باورهای اشتباه در میان مردم در خصوص شبه مخدرهایی همچون متادون، قرص b2 و شربت اپیوم این است که گمان می کنند مخدر های گفته شده از داروهای ترک اعتیاد می باشند. در این باره ضروری است که بدانید، مصرف این شبه مخدرها نه تنها کمکی به برنامه درمانی بیماران نخواهد کرد، بلکه باعث وابستگی و اعتیاد مصرف کنندگان نیز می شود و بیماران برای کسب سلامت خود ناچار به ترک متادون، ترک قرص ب۲ و ترک شربت اپیوم هستند.

مرکز ترک اعتیاد

روش های جدید ترک اعتیاد

ترک اعتیاد به روش ابن سینا

از دیگر باورهای رایج در میان مردم و روش های درمان غیراصولی ترک اعتیاد به روش ابن سینا می باشد اما باید بدانید که مکانیزم این روش درمانی بر تغییر عادات اشتباه، روتین زندگی می باشد و از آنجایی که اعتیاد از اصلی ترین این عادات می باشد بسیاری بر این باورند این متد درمانی می تواند در درمان اعتیاد موثر باشد.

کلینیک ترک اعتیاد

بهترین روش ترک تریاک

بهترین روش ترک تریاک

تریاک که یکی از پرمصرف ترین موادمخدر در جهان است از گیاه خشخاش بدست می آید و به روش های مختلفی همچون تدخین یا دود کردن، خوردن و یا تزریق استفاده می شود. مصرف تریاک و مشتقات آن همچون شیره تریاک و سوخته تریاک عوارض روحی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد که در صفحه تریاک چیست؟ به بررسی کامل آن پرداخته ایم و در ادامه با بهترین روش ترک تریاک آشنا خواهیم شد:

مصرف تریاک بصورت کشیدنی

 • دوز مصرفی کمتر از ۱٫۵ گرم درمان بصورت فوق سریع (UROD) 2 شب و ۳ روز بستری
 • دوز مصرفی بین ۱٫۵ الی ۳ گرم درمان بصورت سریع و یک شب بستری اضافه
 • دوز مصرفی بین ۳ الی ۵ گرم درمان بصورت سریع و دو شب بستری اضافه
 • دوز مصرفی بیش از ۵ گرم درمان بصورت ترک تدریجی ۷ الی ۱۰ روز بستری

مصرف تریاک بصورت خوراکی

 • دوز مصرفی کمتر از ۱٫۵ گرم درمان بصورت فوق سریع (UROD) 2 شب و ۳ روز بستری
 • دوز مصرفی بین ۱٫۵ الی ۲ گرم درمان بصورت سریع و یک شب بستری اضافه
 • دوز مصرفی بین ۲ الی ۳ گرم درمان بصورت سریع و دو شب بستری اضافه
 • دوز مصرفی بیش از ۳ گرم درمان بصورت ترک تدریجی ۷ الی ۱۰ روز بستری

بهترین روش ترک شیره تریاک در هر دو حالت کشیدنی و خوراکی

 • دوز مصرفی کمتر از ۱ گرم درمان بصورت فوق سریع (UROD) 2 شب و ۳ روز بستری
 • دوز مصرفی بین ۱٫۵ الی ۲ گرم درمان بصورت سریع و یک شب بستری اضافه
 • دوز مصرفی بین ۲ الی ۳ گرم درمان بصورت سریع و دو شب بستری اضافه
 • دوز مصرفی بیش از ۳ گرم درمان بصورت ترک تدریجی ۷ الی ۱۰ روز بستری
مرکز ترک اعتیاد

ترک تریاک به روش سنتی

ترک تریاک به روش سنتی

متاسفانه در بسیاری از موارد مصرف کنندگان این مخدر، برای ترک اعتیاد خود اقدام به قطع ناگهانی مصرف، مصرف داروهای گیاهی ترک اعتیاد، ترک تریاک با اسپند و یا آب درمانی ترک اعتیاد می کنند که بدیهی است هیچکدام از این روش ها، نه تنها کمکی به مصرف کننده نخواهد کرد بلکه باعث بروز عوارض جبران ناپذیری در بیمار می شود.

مرکز ترک اعتیاد

بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد هروئین

بهترین و سریعترین روش ترک اعتیاد هروئین

هروئین نیز بعد از تریاک از پرمصرف ترین مخدرهایی است که وابستگی به آن روانی و جسمانی می باشد و سوء مصرف آن می تواند عوارض جبران ناپذیری برای مصرف کننده داشته باشد.

به همین جهت ترک هروئین، نیازمند درمان جسمانی و روانی در مرکز ترک اعتیاد شبانه روزی می باشد که برنامه درمان و ترک هروئین در مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره به شرح زیر می باشد:

 • دوز مصرفی کمتر از ۱٫۵ گرم درمان بصورت فوق سریع (UROD) 2 شب و ۳ روز بستری
 • دوز مصرفی بین ۱٫۵ الی ۲٫۵ گرم درمان بصورت سریع و ۲ شب بستری اضافه
 • دوز مصرفی معادل ۳ گرم درمان بصورت سریع و ۳ شب بستری اضافه
 • دوز مصرفی بیش از ۳ گرم درمان بصورت ترک تدریجی ۷ الی ۱۰ روز بستری
کلینیک ترک اعتیاد

بهترین روش ترک متادون

بهترین روش ترک متادون

متادون، شبه مخدری اعتیادآور است و همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، متاسفانه بسیاری از این شبه مخدر به عنوان داروی ترک اعتیاد استفاده می کنند که با توجه به خاصیت اعتیادآوری آن عوارض سوء برای مصرف کننده به همراه دارد که در صفحه متادون چیست؟ به بررسی کامل آن پرداخته ایم.

مرکز ترک اعتیاد

بهترین روش ترک ب۲

بهترین روش ترک ب۲

قرص ب۲ که با نام هایی همچون b2 و بوپرنورفین نیز شناخته می شود همانند متادون یک شبه مخدر بسیار اعتیادآور می باشد و سوء مصرف آن نیز وابستگی جسمانی و روانی ایجاد می کند. ترک ب۲ یا ترک b2 نیاز به سم زدایی و بستری در مرکز ترک اعتیاد دارد.

 • مصرف کمتر از یک عدد درمان بصورت فوق سریع (UROD) 2 شب و ۳ روز بستری
 • مصرف بین ۱ الی ۲ عدد درمان بصورت سریع با یک شب بستری اضافه
 • مصرف بین ۲ الی ۳ عدد درمان بصورت سریع با دو سب بستری اضافه
 • مصرف بیش از ۳ عدد درمان بصورت ترک تدریجی بین ۷ الی ۱۰ روز بستری
مرکز ترک اعتیاد

بهترین روش ترک کراک

بهترین روش ترک کراک

کراک که از فراورده های کوکائین می باشد و در دسته مواد محرک قرار می گیرد. منبع اصلی تهیه کراک، گیاه کوکا می باشد. مصرف کراک تاثیر مستقیمی بر سیستم عصبی و مغز مصرف کننده دارد و سوء مصرف آن می تواند عوارض روحی و روانی شدیدی برای مصرف کننده به همراه داشته باشد که در صفحه کراک چیست؟ به توضیح مفصل آن پرداخته ایم.

التیام عوارض روانی مصرف کراک نیاز به دریافت خدمات روان درمانی دارد به همین جهت بهترین روش ترک کراک، ترک بستری در کلینیک ترک اعتیاد شبانه روزی می باشد و ب برنامه درمان و ترک کراک در کلینیک ترک اعتیاد شبانه روزی طلوعی دوباره با حداقل ۱۴ روز بستری می باشد.

کلینیک ترک اعتیاد

بهترین روش ترک ترامادول

بهترین روش ترک ترامادول

ترامادول که یک داروی اپیوییدی می باشد، عملکردی همچون مرفین دارد و ممکن است توسط پزشک برای تسکین دردهای شدید، تجویز شود. اما از آنجایی که ترامادول خاصیت اعتیادزایی بسیار بالایی دارد مصرف آن تنها تحت نظر پزشک مجاز بوده و هرگونه سوء مصرف آن باعث وابستگی و اعتیاد می شود که عوارض جبران ناپذیری بر جسم و روان مصرف کننده دارد که در صفحه ترامادول چیست؟ به معرفی کامل آن پرداخته ایم.

 • مصرف کمتر از ۲۰۰ میلی گرم درمان بصورت فوق سریع (UROD) 2 شب و ۳ روز بستری
 • مصرف بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلی گرم درمان بصورت سریع با یک شب بستری اضافه
 • مصرف بیش از ۳۰۰ میلی گرم درمان بصورت ترک تدریجی بین ۷ الی ۱۰ روز بستری
مرکز ترک اعتیاد

بهترین روش ترک ماری جوانا

بهترین روش ترک ماری جوانا

ماری جوانا، محرکی بسیار اعتیاد آور و از مشتقات گیاه شاه دانه می باشد که متاسفانه مصرف آن این روزها در میان نوجوانان و جوانان شیوع زیادی پیدا کرده است. عمده تاثیر ماری جوانا که با نام هایی همچون گل نیز شناخته می شود بر سیستم عصبی مصرف کننده می باشد که عوارض روحی شدیدی برای بیمار به همراه دارد و در مقاله ماری جوانا چیست؟ به معرفی کامل آنها پرداخته ایم.

کلینیک ترک اعتیاد

بهترین روش ترک حشیش

بهترین روش ترک حشیش

حشیش، از دیگر مشتقات گیاه شاه دانه می باشد و بر خلاف دیدگاه عموم، خاصیت اعتیادزایی بسیار زیادی دارد و سوء مصرف آن وابستگی روانی و جسمانی شدیدی در مصرف کننده ایجاد می کند و عوارض مخربی همچون اختلال در تجزیه و تحلیل، اختلال در حافظه، تحلیل بافت مغز و تشنج برای بیمار به همراه دارد که در صفحه حشیش چیست؟ به بررسی کامل آن پرداخته ایم.

وابستگی روانی ایجاد شده بر اثر مصرف حشیش، نیاز به دریافت خدمات روان درمانی در کنار درمان جسمی دارد و ترک حشیش در کلینیک بستری درمان اعتیاد طلوعی دوباره تحت کنترل روانپزشک متخصص درمان اعتیاد بصورت تدریجی طی ۷ الی ۱۰ روز انجام می گیرد اما در صورت تشخیص پزشک ممکن است تا ۲۰ روز ادامه پیدا کند.

مرکز ترک اعتیاد

بهترین روش ترک شیشه

بهترین روش ترک شیشه

شیشه، محرک بسیار قوی و ساخته شده در آزمایشگاه است و سوء مصرف آن علاوه وابستگی روانی و جسمانی، عوارضی همچون اضطراب، افسردگی و پریشان حالی، رعشه به همراه دارد که در صفحه شیشه چیست؟ به شرح کامل آن پرداخته شده است.

اصلی ترین صدمه سوء مصرف شیشه بر مغز و سیتسم عصبی مصرف کننده می باشد که باید بدانید شیشه با صدمه بر گیرنده های دوپامین و سروتونین باعث بروز بیماری های روانی همچون روان پریشی در مصرف کننده می شود به همین جهت ترک شیشه باید تحت نظر متخصصین روان درمانی و علوم اعصاب شناختی انجام بگیرد. برنامه درمان در کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره به شرح زیر می باشد:

 • دوز مصرف ۱ میلی گرم (۱ صوت) درمان بصورت سم زدایی سریع ۷ الی ۱۰ روز بستری می باشد و در صورت وجود علائم، درمان بصورت سم زدایی تدریجی و مدت زمان باتوجه به نظر پزشک مشخص می شود.
مرکز ترک اعتیاد

بهترین روش ترک کوکائین

بهترین روش ترک کوکائین

کوکائین، از پر مصرف ترین محرک ها درمیان جوانان است و عمده تاثیرگذاری آن بر سیستم عصبی و مغز مصرف کننده می باشد و سوء مصرف آن عوارضی همچون توهم، پارانوئید و کاهش تمرکز را برای مصرف کننده به همراه دارد که در صفحه کوکائین چیست؟ به بررسی کامل آن پرداخته ایم.

درمان و ترک کوکائین در مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره تحت کنترل روانپزشک و تیم روانشناسی با پرستاری شبانه روزی انجام می شود و برنامه درمانی بصورت ترک تدریجی با ۷ الی ۱۰ روز بستری می باشد که در صورت وجود علائم با تشخیص روانپزشک ممکن است درمان بصورت ترک تدریجی و مدت زمان بستری طولانی تر باشد.

کلینیک ترک اعتیاد

بهترین روش ترک قرص اکستازی

بهترین روش ترک قرص اکستازی

اکس یا اکستازی محرک شیمیایی است که با دوزها و اشکال مختلفی ساخته می شود و تاثیر مستقیمی بر سیستم عصبی و مغز مصرف کننده وارد می کند که متاسفانه ممکن است باعث مرگ مصرف کننده شود که در این خصوص، مفصلا در صفحه اکستازی چیست؟ صحبت کرده ایم.

ترک اکستازی یکی از خدمات کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره به عنوان بهترین کلینیک ترک اعتیاد کشور می باشد و برنامه درمانی تحت نظر روانپزشک متخصص درمان اعتیاد بصورت ترک تدریجی با ۷ روز بستری می باشد که در صورت وجود علائم ممکن است زمان بستری افزایش پیدا کند.

مرکز ترک اعتیاد

بهترین روش ترک بنزودیازپین

بهترین روش ترک بنزودیازپین

قرص های بنزودیازپین که در دسته داروهای آرامبخش همچون زولپیدوم، لورازپام و کلونازپام قرار می گیرد به دلیل خاصیت آرامبخشی که دارند مورد سوء مصرف بسیاری قرار می گیرند که در خصوص مصرف این داروها باید بدانید که تنها زمانی مصرف داروهای آرامبخش باعث اعتیاد مصرف کننده نخواهد شد که مصرف با تجویز پزشک برای بازه زمانی مشخص باشد و هر گونه سوء مصرف آنها باعث وابستگی می شود و قطع مصرف و ترک آن نیاز به بستری در مرکز ترک اعتیاد دارد و برنامه درمانی مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره بصورت ترک تدریجی با ۷ الی ۱۰ روز بستری می باشد که در صورت وجود علائم ممکن است زمان بستری افزایش پیدا کند.

کلینیک ترک اعتیاد

بهترین روش ترک الکل

بهترین روش ترک الکل

الکل، روانگرادنی قوی است که در دسته مواد محرک قرار می گیرد که متاسفانه میزان مصرف آن در کشور ما رو به افزایش است. مصرف الکل باعث ایجاد وابستگی روانی در مصرف کننده و سندروم الکلیسم  می شود که عوارض متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد و در صفحه الکل چیست؟ به توضیح مفصل آن پرداخته ایم.

وابستگی به الکل روانی است و به همین جهت ترک الکل نیازمند دریافت خدمات روان درمانی در مرکز ترک اعتیاد می باشد و برنامه درمان و ترک الکل در مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره به بصورت ترک تدریجی با حداقل ۷ روز بستری می باشد که در صورت وجود علائم ممکن است زمان بستری افزایش پیدا کند.

به این مطلب چه امتیازی میدهید؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رای شما ثبت شود

میانگین آرا ۰ / ۵٫ شمارش آرا: ۰

رایی یافت نشد. اولین نفری باشید که رای میدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − دو =