مصرف الکل و ایجاد کهیر
مصرف الکل و ایجاد کهیر
9 مرداد 1400
کلینیک ترک اعتیاد
مصرف کوکائین و پوسیدگی دندان
9 مرداد 1400
نمایش همه
کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کوکائین و اختلال نوروپاتی

۰
(۰)

کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، مرکز ترک اعتیاد طلوعی دوباره: مصرف طولانی مدت کوکائین منجر به افزایش تکانه به همراه ایجاد اختلال در یادگیری، حافظه و تصمیم گیری می شود. اما آیا مصرف کوکائین به اعصاب فرد نیز آسیب می رساند و باعث ایجاد اختلال نوروپاتی می شود؟ کوکائین، یک محرک قدرتمند برای سیستم عصبی مرکزی (CNS) به شمار می رود که باعث احساس لذت شدید و افزایش تحریک و برانگیختگی کوتاه مدت می شود و در این مقاله به بررسی رابطه مصرف کوکائین و اختلال نوروپاتی خواهیم پرداخت.

ترک کوکائین، یکی از خدمات ارائه شده در کلینیک ترک اعتیاد طلوعی دوباره، به عنوان بهترین مرکز ترک اعتیاد تهران، می باشد و کلیه برنامه درمانی در این کلینیک تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی انجام می گیرد و به بیماران این امکان را می دهد تا علاوه بر درمان وابستگی جسمانی خود به روانی درمان خود نیز بپردازند.

حتما مطالعه کنید: ترک کوکائین

کوکائین با افزایش فعالیت سیستم های انتقال دهنده عصبی که باعث تحریک و برانگیختگی می شوند، موجب ایجاد اثرات سرخوشی و لذت می شود. پس از اینکه یک انتقال دهنده عصبی آزاد شد، یا توسط یک آنزیم غیرفعال می شود و یا از طریق باز جذب توسط سلول های عصبی حذف می شود. کوکائین مانع از باز جذب انتقال دهنده های عصبی مانند دوپامین، سروتونین و نوراپی نفرین می شود که مسئولیت افزایش تحریک را به عهده دارند.

نوروپاتی به تمام شرایطی گفته می شود که فعالیت منظم سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار می دهد. در زمینه سیستم عصبی مرکزی یا مغز، اعتیاد و ترک کوکائین منجر به فعالسازی الگوهای غیرطبیعی در سطح سیستمیک (وابسته به تمام بدن یا ساختار بدنی و مسیرهای مختلف مغز و مناطق مغزی)، سطح سلولی (عملکرد نورون های مختلف) و سطح مولکولی (تغییرات در الگوهای بیان ژن) مصرف کوکائین به مرور زمان منجر به ایجاد تحمل نسبت به آن می شود.

به این معنی که پس از مدتی به مقدار بیشتری از این ماده برای تولید اثرات لذت بخش نیاز خواهید داشت. مصرف طولانی مدت کوکائین منجر به اختلال شناختی مانند کاهش حافظه، وابستگی به مواد مخدر و عدم توانایی در احساس لذت می شود. این تغییرات با تغییرات دائمی در سیستم عصبی و در نتیجه اختلالات عصبی یا نوروپاتی همراه است.

مصرف کوکائین و اختلال نوروپاتی

مصرف کوکائین و اختلال نوروپاتی

کوکائین مسیر پاداش مغز را تحت تأثیر قرار می دهد

دوپامین، یک انتقال دهنده عصبی است که در رفتارهای انگیزشی نقش مهمی را ایفا می کند و بخشی از مسیر پاداش مغزی است که پاسخ فرد به پاداش های طبیعی (غذا، تعاملات اجتماعی، رابطه جنسی و غیره) را واسطه قرار می دهد. احساسات لذت بخش و سرخوشی ناشی از مصرف کوکائین به دلیل تأثیرات آن در این مسیرهای پاداش است. مصرف طولانی مدت کوکائین منجر به تنظیم نادرست مسیر پاداش دوپامینرژیک می شود.

مسیر پاداش دوپامینرژیک فرافکنی هایی را به قشر پیش پیشانی ارسال می کند. تغییرات در این مسیر مسٸولیت ایجاد اختلال در عملکرد اجرایی و تکانه را بر عهده دارند. مصرف طولانی مدت کوکائین باعث ایجاد تغییرات پایدار در مسیر پاداش می شود و این تغییرات باعث ایجاد وابستگی و عود مواد مخدر می شوند.

اگرچه سیستم دوپامینرژیک بیشترین ارتباط را در رابطه با اعتیاد به کوکائین دارد، اما مصرف طولانی مدت کوکائین همچنین منجر به تغییر در سایر سیستم های انتقال دهنده عصبی، از قبیل سروتونین، نوراپی نفرین و مواد مخدر درون زا مانند اندورفین ها خواهد شد.

کوکائین مدارهای استرس و اضطراب را تحت تأثیر قرار می دهد

اگرچه مقدار قابل توجهی از کار بر روی تغییرات در مسیر پاداش متمرکز شده است که مسئولیت تقویت مصرف دارو را بر عهده دارد، اما سیستم استرس نیز در هنگام اجتناب از مصرف کوکائین نقش مهمی را ایفا می کند. اجتناب از مصرف مواد مخدر، محور استرس را فعال خواهد کرد که با افزایش تحریک پذیری، افسردگی، اضطراب و عدم توانایی در احساس لذت همراه است. به نظر می رسد سیستم استرس نقش مهمی در عود مصرف مواد دارد، به ویژه با توجه به علائم افسردگی شدید که فرد در زمان ترک تجربه خواهد کرد. مصرف طولانی مدت کوکائین ممکن است منجر به ایجاد تغییراتی در پاسخگویی محور استرس شود.

مصرف کوکائین و اختلال نوروپاتی

مصرف کوکائین و اختلال نوروپاتی

تأثیر کوکائین بر حجم ماده سفید و خاکستری

مصرف طولانی مدت کوکائین، با الگوهای فعال سازی تغییر یافته در ناحیه جلویی مغز مانند قشر اوربیتوفرونتال، قشر انقباضی قدامی و قشر پیش پیشانی همراه است. این نواحی، مسئولیت عملکردهای شناختی مانند تصمیم گیری و مهار رفتارهای تکانشی را بر عهده دارند.

تغییرات در این نواحی، به دلیل مصرف کوکائین با اثبات آسیب به ماده سفید و خاکستری در این مناطق مغزی اثبات می شود. ماده خاکستری از اجسام سلولی نورون ها تشکیل شده است. حجم ماده خاکستری با یکپارچگی ساختاری و عملکردی مناطق مغزی ارتباط تنگاتنگی دارد. مصرف طولانی مدت کوکائین با کاهش ماده خاکستری در قشرهای جلویی و گیجگاهی همراه است. این نواحی، با حافظه بصری و کلامی، عملکردهای اجرایی مانند تصمیم گیری و دامنه توجه همراه هستند. قسمت اعظم ماده سفید در مغز، از آکسون تشکیل شده است.

یکپارچگی ماده سفید ارتباط بین مناطق مغز را نشان می دهد. دستگاه های ماده سفید که اطلاعات را بین لوب های پیشانی مغز پخش می کنند، نشان دهنده کاهش یکپارچگی در مصرف کنندگان طولانی مدت کوکائین است. کاهش ارتباط بین لوب های پیشانی با تکانه همراه است. مصرف طولانی مدت کوکائین همچنین موجب اختلال در حرکت خواهد شد که با کاهش ماده خاکستری و سفید در مخچه همراه است.

کوکائین باعث افزایش انقباض عروق مغزی می شود

مصرف کوکائین منجر به افزایش ترشح کاتکول آمین ها (اپی نفرین) می شود. افزایش سطح کاتکول آمین ها به نوبه خود، منجر به انقباض رگ های خونی، از جمله رگ های مغزی می شود. مصرف طولانی مدت کوکائین منجر به اختلال در پرفیوژن مغز (رساندن خون به اندام) در قشر جلویی و گیجگاهی می شود و بنابراین ممکن است تا حدی مسئولیت اختلالات شناختی که در مصرف کنندگان کوکائین دیده می شود را بر عهده داشته باشد. کوکائین همچنین ممکن است باعث ایجاد عوارض مختلف قلبی عروقی شود که ممکن است منجر به خونریزی مغزی و انفارکتوس شود.

مصرف کوکائین و اختلال خلقی

اعتیاد به کوکائین اغلب با سایر اختلالات روانی مانند افسردگی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD)، اختلال کمبود توجه (ADD)، اختلالات اضطراب، ترس و سایر اختلالات مصرف مواد، به طور همزمان اتفاق می افتد. مصرف طولانی مدت کوکائین باعث افسردگی و سوء مصرف الکل خواهد شد و علائم سایر اختلالات را بدتر خواهد کرد. با این وجود، مصرف کوکائین ممکن است به عنوان یک مکانیسم مقابله ای برای سایر اختلالات خلقی به شمار رود که ASPD، اختلالات اضطرابی و ADD، اغلب قبل از اعتیاد به کوکائین روی می دهد.

کلینیک ترک اعتیاد

مصرف کوکائین و اختلال نوروپاتی

سخن پایانی

سوء مصرف کوکائین، عوارض روانی و جسمانی متعددی برای مصرف کننده به همراه دارد اما مصرف این محرک علاوه بر عوارضی که برای مصرف کننده به همراه دارد باعث بروز اختلالات روانی متعددی نیز می گردد که در این مقاله به بررسی کامل رابطه مصرف کوکائین و اختلال نوروپاتی پرداخته ایم. ترک کوکائین، یکی از خدمات ارائه شده در مرکز ترک اعتیاد شبانه روزی طلوعی دوباره، به عنوان بهترین مرکز ترک اعتیاد تهران می باشد و درمان و ترک اعتیاد تحت نظر روانپزشک متخصص ترک اعتیاد و تیم روانشناسی در این کلینیک این امکان را به بیماران می دهد تا علاوه بر درمان اعتیاد به درمان اختلالات روانی ناشی از مصرف این محرک نیز بپردازند.

به این مطلب چه امتیازی میدهید؟

روی ستاره ها کلیک کنید تا رای شما ثبت شود

میانگین آرا ۰ / ۵٫ شمارش آرا: ۰

رایی یافت نشد. اولین نفری باشید که رای میدهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + چهار =